Zaloguj się

W konkursie Gepardy Biznesu 2008 – Bank Spółdzielczy w Limanowej uplasował się na trzeciej pozycji w rankingu. W nagrodę otrzymał statuetkę Geparda Biznesu z brązu.

Konkurs został rozstrzygnięty 7 listopada 2008 r. w Warszawie na II Ogólnopolskiej Konferencji Banków Spółdzielczych. Jego organizatorem był Instytut Bankowości Spółdzielczej.

Kapituła konkursowa przyznawała nagrody w sześciu różnych kategoriach. Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął czołowe miejsce w kategorii „Najdynamiczniejszy Polski Bank Spółdzielczy”. Statuetkę i dyplom wręczył Mirosław Sędłak z Krajowego rejestru Długów Biura Informacji Kredytowej SA.

Celem konkursu jest wskazanie Firm i Banków Spółdzielczych, których wartość rynkowa najbardziej wzrosła w ciągu ostatnich lat. Metodologia wykorzystywana w Konkursie Gepardy Biznesu pokazuje, ile byłaby warta firma, gdyby jej akcje notowane byłyby na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zwycięzcy w poszczególnych branżach wyłaniani są na podstawie obiektywnych kryteriów, gdyż o miejscu w rankingu decydują wyniki finansowe, a nie opinie członków kapituły.

W ciągu dwóch lat wyceniona została wartość rynkowa 9 tysięcy firm i kilkudziesięciu banków spółdzielczych, co jest największa taką analizą w Polsce.