Zaloguj się

Limanowska Gala jest corocznym świętem przedsiębiorców, jak również okazją do podsumowania konkursu, który rozstrzygany jest w kategoriach: Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego, Inicjatywa Gospodarcza Roku, Mikroprzedsiębiorca Roku, a w tym roku po raz pierwszy Człowiek Serca.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał Tytuł Lidera Biznesu Powiatu Limanowskiego w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”, a statuetkę odebrał Prezes Zarządu Adam Dudek.

Głównym założeniem organizatorów jest prezentowanie firm, które odniosły sukces ekonomiczny z zachowaniem zasad etyki biznesu i stanowią wzór godny naśladowania, nie tylko na limanowskim rynku.

Przedsięwzięcie to jest współorganizowane przez Powiat Limanowski i Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców oraz ma na celu promowanie istniejącej już działalności gospodarczej, co stanowi zachętę dla młodych ludzi pragnących uruchomić własny biznes. Jest także formą promocji przedsiębiorczości w powiecie.

Całą imprezę uświetniała swoim występem Marta Florek z Limanowej, absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Wokalistyki Jazzowej, a także Klaudia Kuczaj i Sylwia Hołyńska.