Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął II miejsce w Konkursie, którego celem jest promowanie i wyróżnienie banków spółdzielczych, które wykazują się zaangażowaniem społecznym i wspieraniem inicjatyw społeczności lokalnych.

20 czerwca br. w Warszawie, podczas inauguracji Święta Spółdzielczości Bankowej 2018, ogłoszono wyniki XVII edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”, który został zorganizowany przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych. Przyznano I, II i III miejsce oraz 5 wyróżnień, które wraz z Krystyną Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS, wręczył zwycięzcom Przewodniczący Jury Konkursu prof. dr hab. Sławomir Juszczyk.

Zwycięskie i wyróżnione banki spółdzielcze otrzymały dodatkowo znaki jakości „Bank spółdzielczy służący społeczności lokalnej”, którymi będą mogły posługiwać się we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w elektronicznych kanałach komunikacji.

Laureatami Konkursu zostali:
1 miejsce: Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie
2 miejsce: Bank Spółdzielczy w Limanowej
3 miejsce – ex aequo:  Bank Spółdzielczy w Krotoszynie, Vistula Bank Spółdzielczy

Wyróżnienia otrzymali:
  • Krakowski Bank Spółdzielczy
  • Bank Spółdzielczy w Lubartowie
  • Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem
  • Bank Spółdzielczy w Jarocinie
  • Małopolski Bank Spółdzielczy