Zaloguj się

21 czerwca 2017r. w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja Święta Spółdzielczości Bankowej 2017, podczas której ogłoszono wyniki XVI edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Organizatorem konkursu, którego celem jest wyróżnienie banków spółdzielczych, które aktywnie wspierają działania na rzecz rozwoju swoich regionów i lokalnych środowisk, jest Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał wyróżnienie w Konkursie, które z rąk Krystyny Majerczyk-Żabówki, Prezes Zarządu KZBS oraz Przewodniczącego Jury Konkursu odebrał Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku.

Zwycięskie i wyróżnione banki spółdzielcze otrzymały dodatkowo znaki jakości „Bank spółdzielczy służący społeczności lokalnej”, którymi będą mogły posługiwać się we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych oraz w elektronicznych kanałach komunikacji.