Zaloguj się

Podczas uroczystej gali podsumowującej konkurs „Kreatorzy miejsc pracy 2015“ Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał nagrody 19 firmom. W II edycji konkursu dyplom otrzymał Bank Spółdzielczy w Limanowej w dowód uznania za tworzenie nowych miejsc pracy.

Głównym kryterium był wzrost zatrudnienia w firmie. Nie był to jednak jedyny czynnik decydujący o zwycięstwie. Znaczenie miało także zatrudnienie osób poniżej 30. roku życia, osób z grupy 50+ czy osób niepełnosprawnych. Pod uwagę brana była także rzetelność  pracodawców, m.in. to czy zatrudniają pracowników na umowach o pracę oraz czy terminowo wypłacają im wynagrodzenia.