Zaloguj się

18 listopada 2016 r. w Limanowskim Domu Kultury odbyła się XII Gala Przedsiębiorczości Powiatu Limanowskiego organizowana przez Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców z siedzibą w Limanowej oraz Powiatowy Urząd Pracy.

Kapituła Konkursu „Lider Biznesu Powiatu Limanowskiego” przy ocenie aplikacji uczestników brała pod uwagę wielkość zatrudnienia, inwestycje firmy, nowe produkty lub usługi, pozyskiwanie nowych rynków sprzedaży oraz działania na rzecz społeczności lokalnych. Bank Spółdzielczy w Limanowej znalazł się wśród wyróżnionych w kategorii „Duże przedsiębiorstwa”. Bank zdobył również wyróżnienie w kategorii „Lider Biznes – Laureat Internautów 2016”.

Kolejną nagradzaną kategorią był „Pracodawca Roku”. To prestiżowy tytuł  nadawany  firmom za ich szczególną dbałość o zasoby ludzkie. Ta dbałość wyraża się między innymi poprzez korzystne warunki zatrudnienia, płacy, dodatków pozapłacowych, zorganizowanie bezpiecznych  warunków pracy, zapewnienie pracownikowi rozwoju zawodowego i osobistego. W konsekwencji, takie podejście pracodawców sprzyja rozwojowi lokalnego rynku pracy. Tu Bank Spółdzielczy w Limanowej otrzymał nominację za utrzymywanie wysokiego poziomu zatrudnienia – obecnie 216 osób – i szczególną dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników.

Podczas Gali Bank Spółdzielczy w Limanowej został laureatem kategorii „Za działalność charytatywną wśród lokalnej społeczności”, a Prezes Zarządu Banku, Pan Adam Dudek otrzymał okolicznościowy medal, za konsekwentne wspieranie działalność organizacji  charytatywnych oraz inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, nauki, kultury i sportu. W minionym roku zrealizowano blisko 100 przedsięwzięć w regionie dzięki wsparciu udzielonemu przez Bank, który już od wielu lat aktywnie angażuje się w szerzenie idei przedsiębiorczości, oszczędzania i ekologii oraz wspiera ludzi z pasją.