Zaloguj się

W dniu 21 czerwca br. w Warszawie odbył się uroczysty wieczór inaugurujący Święto Spółdzielczości Bankowej 2016, podczas którego ogłoszono wyniki XV edycji konkursu „Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej”. Organizatorem konkursu był Krajowy Związek Banków Spółdzielczych.

Podczas uroczystego wieczoru Przewodniczący Jury Konkursu prof. dr hab. Sławomir Juszczyk przedstawił przebieg Konkursu, a także podkreślił, że jego celem jest wyróżnienie banków spółdzielczych, które aktywnie wspierają działania na rzecz rozwoju swoich regionów i lokalnych środowisk. W tegorocznej edycji Konkursu przyznano I, II i III miejsce oraz siedem wyróżnień, które wraz z Krystyną Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarządu KZBS wręczył Przewodniczący Jury Konkursu.

Laureatami Konkursu zostali:
  • 1 miejsce: Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim
  • 2 miejsce: Bank Spółdzielczy w Limanowej
  • 3 miejsce: Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem.

Statuetkę w imieniu Banku Spółdzielczego w Limanowej odebrał Prezes Zarządu Adam Dudek.