Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej zajął V miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Banków Spółdzielczych - 2023, organizowanym przez Magazyn Strefa Gospodarki.

Na zajętą pozycję złożyły się zarówno osiągane wyniki finansowe, podejmowane działania innowacyjne oraz działania na rzecz lokalnej społeczności.