Zaloguj się

Podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych w Warszawie powitano nowych członków ogólnopolskiego projektu pod nazwą „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL”.

Dyrektor przedsięwzięcia Urszula Szulc wraz z prezesem Warszawskiego Instytutu Bankowości, Krzysztofem Kokotem powitali w projekcie m.in. Bank Spółdzielczy w Limanowej.