Zaloguj się

14 czerwca 2019 r. w centrali Banku odbyło się uroczyste zakończenie akcji SKO – edycja 2018/2019 oraz finał konkursu „Warto oszczędzać w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. W spotkaniu udział wzięli laureaci Konkursu oraz ich opiekunowie, a także Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej w osobach: Adam Dudek – Prezes Zarządu, Stanisław Paluch – Wiceprezes Zarządu, Waldemar Żurek - Wiceprezes Zarządu.