Zaloguj się

29 października 2019 r., na zaproszenie Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Kłodnem, przedstawiciele Banku wzięli udział w spotkaniu z uczniami. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki finansów i bankowości.