Zaloguj się

W ramach spotkań z uczniami, 24 października 2019 r., przedstawiciele Banku gościli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie. Celem wizyty było przybliżenie dzieciom i młodzieży tematyki finansów i bankowości.