Zaloguj się

Uczniowie klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starej Wsi, którzy stoją przed wyborem szkoły średniej, a w dalszej perspektywie wykonywanego zawodu, odwiedzili Centralę Banku w Limanowej.