Zaloguj się

Wykonaj plakat, napisz wiersz lub opowiadanie i wygraj atrakcyjne nagrody!


1 grudnia rozpoczyna się nowy konkurs SKO, skierowany do szkół oszczędzających pod patronatem Banku, pn. "Dlaczego oszczędzam w SKO z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej".

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania, zgodnie z tematem „Dlaczego oszczędza w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej".

Nagrody w konkursie będą przyznawane zarówno w kategorii dla szkół, jak i dla uczniów. W tym roku dla szkół zostały przewidziane nagrody pieniężne, a dla uczniów - uczestników SKO atrakcyjne nagrody rzeczowe. Do wygrania deskorolki, torby sportowe, powerbanki i głośniki.

Konkurs składa się z następujących etapów:
 

I etap konkursu – eliminacje szkolne - 01.12.2017 - 15.04.2018


Przeprowadzenie przez Opiekuna SKO w danej szkole konkursu na wykonanie plakatu, wiersza lub opowiadania na temat: „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej”. Następnie zadaniem Opiekuna SKO lub Dyrekcji danej Szkoły jest wybranie trzech najlepszych prac w każdej z kategorii i przesłanie ich do Banku wraz z zestawieniem w terminie do 25.04.2018r.
 

II etap konkursu wyłonienie laureatów - 26.04.2018 – 16.05.2018r.


Komisja konkursowa spośród prac przesłanych do Banku z każdej szkoły wyłoni 30 laureatów Konkursu.
 

III etap konkursu - uroczysty finał połączony z prezentacją prac - 22.05.2018


Uroczysty finał konkursu połączony z prezentacją nagrodzonych prac. Komisja konkursowa nagrodzi 30 laureatów, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

 
Szczegółowe zasady określone są w regulaminie Konkursu „Dlaczego oszczędzam w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej” - REGULAMIN


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 
 
PDF
756.88 KB