Zaloguj się

Praca w banku spółdzielczym to powód do dumy. Polskie Banki Spółdzielcze rozwijają się nieprzerwanie od ponad 160 lat. Oferują nowoczesne, mobilne produkty.

Bank Spółdzielczy w Limanowej z sukcesem działa na rynku już od ponad 142 lat. Od początku swojej działalności zawsze był blisko ludzi, a idea służenia lokalnej społeczności, która przyświecała założycielowi, do dziś jest misją Banku. Mimo, że sektor bankowości spółdzielczej podlega coraz silniejszej konkurencji, a przed bankami pojawiają się ciągle nowe wyzwania, nie zapominamy, że najważniejsi są ludzie oraz ich zaufanie. Troszczymy się o bezpieczeństwo, wspieramy rozwój przedsiębiorców, inwestujemy w dzieci i młodzież, które od najmłodszych lat uczymy oszczędzania, umożliwiamy rozwijanie talentów, pomagamy spełniać marzenia, a także dbamy o region. Cieszę się i jestem dumny, że od przeszło czterdziestu lat, mogę być częścią społeczności spółdzielczej – Adam Dudek, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej.
Bogata 142-letnia tradycja Banku Spółdzielczego w Limanowej, lokalny charakter, dobrze rozwinięta sieć placówek Banku, nowoczesna bankowość, polski kapitał i pozytywne oddziaływanie na lokalną społeczność – to wszystko sprawia, że chce pracować w Banku Spółdzielczym w Limanowej i odpowiadać za jego rozwój. Jestem dumny, że wspieramy inicjatywy lokalne, które nie zawsze są widoczne z perspektywy wielkich korporacji, ale niezwykle istotne z punktu widzenia pojedynczego człowieka. Nasze działania umożliwiają integrację i rozwój lokalnej społeczności.
Stanisław Paluch, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
Jestem dumny, że pracuję w Banku Spółdzielczym w Limanowej. Nasz Bank to jedna z najważniejszych instytucji w regionie, dla której zysk jest tylko jedną ze składowych misji. Jako jeden z największych pracodawców w powiecie limanowskim, ważni są dla nas ludzie, zarówno Pracownicy, Klienci jak i Partnerzy. Cenimy  społeczną solidarność, współpracę i partnerskie wsparcie. Starając się nadążać za potrzebami współczesnej technologii bankowej, posiadamy te same rodzaje usług, które obecnie oferują banki komercyjne. Jednocześnie w odróżnieniu od banków komercyjnych, oddziałujemy pozytywnie na lokalną społeczność, przeznaczając część wyniku finansowego na wsparcie inicjatyw ważnych dla mieszkańców naszego regionu.
Waldemar Żurek, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej
Praca w kreatywnym zespole, jasno wyznaczone cele, wartości, dobre relacje i przyjazna atmosfera. Poczucie finansowego bezpieczeństwa, stabilność zatrudnienia, możliwość samorozwoju, wsparcie pracodawcy, a także odpowiedzialność społeczna i troska o innych – to wszystko oferuje mi mój Bank – Bank Spółdzielczy w Limanowej. Praca w banku spółdzielczym nie ogranicza się do wąskiej specjalizacji, trzeba mieć szeroką wiedzę i ciągle się doskonalić. Cieszę się, że pracodawca dba o to by zapewnić mi możliwości do ustawicznego kształcenia i rozwoju.
Zofia Szewczyk, Dyrektor Handlowy Banku Spółdzielczego w Limanowej
Budowanie długotrwałych relacji z klientami, partnerstwo w realizacji różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, wpływ na kształtowanie lokalnych uwarunkowań gospodarczych sprawiają, że praca w Banku Spółdzielczym w Limanowej to nie tylko codzienny obowiązek, ale również przyjemność i zaszczyt. Rosnące znaczenie wśród przedsiębiorców to z jednej strony powód do dumy, a z drugiej impuls do ciężkiej pracy i sprostania kolejnym wyzwaniom i oczekiwaniom rynkowym. Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, ugruntowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, a także poznawanie nowych zjawisk gospodarczych dają wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz ogromną satysfakcję. Praca w Banku Spółdzielczym w Limanowej to najlepsza rzecz jaka mnie spotkała w mojej prawie dwudziestoletniej karierze zawodowej.

Marcin Kozdroń, Dyrektor Oddziału Limanowa Banku Spółdzielczego w Limanowej