Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej, w związku z pandemią koronawirusa COVID–19, podjął szerokie działania pomocowe skierowane do Klientów.

„Staramy się wspierać swoich Klientów i pomagać im przejść przez trudny czas” – mówi Adam Dudek Prezes Zarządu Banku. „Mamy nadzieję, że działania, które prowadzimy pozwolą na złagodzenie negatywnych skutków epidemii koronawirusa i pozwolą przedsiębiorcom na szybszy powrót do pełnej aktywności gospodarczej. Jako Bank aktywnie włączyliśmy się w realizację programu Tarcza Finansowa PFR. Przygotowaliśmy także propozycje rozwiązań mających na celu odroczenie spłat rat kredytów dla klientów, zarówno indywidualnych, jak i przedsiębiorców”.
 

Nasze działania:


Wakacje kredytowe, odroczenia spłat, odnowienia kredytów
Klientom indywidualnym umożliwiamy odroczenie spłat kredytów na okres do 3 miesięcy. W odniesieniu do przedsiębiorców zastosowaliśmy ułatwienia w obsłudze zobowiązań kredytowych, polegające na odroczeniu rat kredytu lub odnowieniu okresu kredytowania. Zaletą jest to, że uruchomiliśmy możliwość składania wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w placówce bankowej.  
Tarcza Finansowa PFR
Bank aktywnie włączył się w realizację programu Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju - projekcie pomocowym w ramach Tarczy antykryzysowej, skierowanym do polskich przedsiębiorstw. Firmy zatrudniające od 1 do 249 osób mogą składać wnioski o środki z programu w bankowości elektronicznej: eBankNet lub eCorpoNet. Nasi Klienci od początku uruchomienia Programu, aktywnie z niego korzystają i już prawie 20 mln złotych, w ramach Tarczy, trafiło na konta przedsiębiorców.
Gwarancje BGK
Klienci Banku korzystający z gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego mogą skorzystać z pakietu pomocowego dla wybranych typów gwarancji. Bank Spółdzielczy w Limanowej wdrożył pakiet rozwiązań umożliwiających ułatwienia w regulowaniu zobowiązań kredytowych przez podmioty z sektora MŚP. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą korzystać ze zwiększonego zakresu gwarancji z 60 do 80% kwoty kredytu. Okres zabezpieczenia kredytów wydłużył się z 27 do 39 miesięcy. Bank nie pobiera prowizji za udzielenie gwarancji. Nie jest także pobierana prowizja od udzielonych wcześniej gwarancji, których kolejna opłata rocznicowa przypada w okresie od 19 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
Strona internetowa „Bankuj bezpiecznie”
Z myślą o Klientach stworzyliśmy specjalną podstronę o tym jak działa nasz Bank w okresie epidemii.  W jednym miejscu Klienci znajdą materiały informacyjne dotyczące wsparcia oferowanego przez Bank, programach pomocowych czy zasadach bezpiecznego korzystania z bankowości. Zachęcamy do zapoznania się z podstroną Bankuj bezpiecznie i śledzenia jej na bieżąco.  
Akcja #zapłać za seniora
Seniorzy to grupa najbardziej narażona na negatywne skutki COVID-19. Wizyta w Banku powinna mieć miejsce jedynie w sytuacjach koniecznych, gdy zdalny kontakt z Bankiem jest niemożliwy Dlatego też zachęcamy do włączenia się w akcję: ZAPŁAĆ ZA SENIORA, która polega na tym, że  „mobilni” Klienci pomagają swoim rodzicom, dziadkom, sąsiadom w podeszłym wieku - uregulować opłaty za rachunki za pośrednictwem płatności internetowych czy też mobilnych.  
Zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych
Klienci Banków Spółdzielczych korzystają z wprowadzonej przez organizacje kartowe Mastercard i Visa możliwości dokonywania transakcji zbliżeniowych przy zakupach do wartości 100 zł bez podawania numeru PIN. Ma to na celu ograniczenie kontaktu fizycznego podczas dokonywania płatności kartowych.  
Dostępność placówek Banku
Bardzo ważnym aspektem działalności naszego Banku jest dostępność placówek bankowych i zaangażowanie Pracowników, którzy zapewniają lokalnym mieszkańcom dostęp do środków, rozliczeń i płatności. Obsługa ta odbywa się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zgodnie z rozporządzeniami władz państwa oraz zaleceniami służb sanitarnych.  
Edukacja
Staramy się edukować swoich Klientów poprzez materiały informacyjne, posty w mediach społecznościowych oraz komunikaty na stronie internetowej. Zachęcamy do ograniczania wizyt w oddziałach banku oraz korzystania z bankowości elektronicznej i mobilnej, bankomatów i kart płatniczych. Uczymy jak korzystać z płatności internetowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, ostrzegamy przed wyłudzeniami i odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.     
Akcja #zostańwdomu  
Podejmujemy wiele inicjatyw, aby dostosować nasze usługi do obsługi zdalnej przez klientów, bez konieczności wizyty w oddziale. Poprzez bankowość elektroniczną umożliwiliśmy m.in. złożenie wniosku o kartę płatniczą, wakacje kredytowe czy wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Zachęcamy Klientów do włączenia się w akcje „Zrezygnuj z papierowej korespondencji – Bądź EKO”. Klienci, którzy wybiorą elektroniczny kanał komunikacji z Bankiem, tj. wskażą adres mailowy, na który będą dostarczane m.in. zmiany regulaminów, taryf opłat i prowizji, tabeli oprocentowania – zostaną zwolnieni z opłaty za prowadzenie rachunku przez okres 6 miesięcy! Wniosek o zmianę kanału komunikacji z bankiem na elektroniczny można także złożyć w bankowości elektronicznej.Razem możemy więcej - akcja #wspieramBS


Ostatnie tygodnie pokazały jak wielką wagę i znaczenia nabierają przedsięwzięcia, które pozwalają stopniowo przezwyciężać liczne trudności z jakimi obecnie musimy się zmierzyć.  Bank Spółdzielczy w Limanowej jest bankiem z tradycjami, stworzonym po to, by służyć lokalnej społeczności.
W trudnych czasach pandemii koronawirusa, nie zostaje obojętny i wspiera swoich Klientów. Rozumiemy, że współpracując i działając dla dobra ogółu, możemy być skuteczniejsi. Dlatego apelujemy również do naszych Klientów, aby w dobie kryzysu wspierać polską bankowość spółdzielczą, ponieważ tylko dzięki Wam, mamy szansę na przetrwanie oraz rozwój w dalszej perspektywie.
 
Jako polska, lokalna firma, prosimy o wsparcie oraz dołączenie do akcji #wspieramBS.