Zaloguj się

Edukacja finansowa dzieci i młodzieży jest konieczna – tak twierdzi prawie 90 proc. dorosłych Polaków. Niestety, w szkolnych programach nauczania brakuje lekcji ekonomii i finansów. Dlatego na pomoc szkołom przychodzą Banki Spółdzielcze z Grupy BPS z programem TalentowiSKO.

Szkolne Kasy Oszczędności powstały w latach 20. XX wieku. Głównym  ich celem było nauczenie dzieci i młodzieży szkolnej nawyku systematycznego oszczędzania. Współcześnie pomagają je prowadzić specjaliści z banków spółdzielczych w ramach programu TalentowiSKO.

Nauka o finansach na nowo
Mimo reaktywacji i rosnącego zainteresowania SKO świadomość finansowa uczniów wzrosła tylko nieznacznie. Większość absolwentów szkół wchodzi w dorosłe życie, nie potrafiąc zarządzać własnym czy domowym budżetem.
Dlatego ponad siedem lat temu grupa nauczycieli, pedagogów i specjalistów od finansów z Banków Spółdzielczych stworzyła TalentowiSKO – program edukacji finansowej przeznaczony dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
TalentowiSKO to program, który rozwija dziecięce i młodzieżowe talenty, a jednocześnie wpaja dobre nawyki dotyczące gospodarowania swoimi finansami i przedsiębiorczości.
Celem programu jest rozwijanie talentów dzieci i młodzieży w powiązaniu z nauką praktycznej przedsiębiorczości i oszczędzania. Zajęcia realizowane są w szkołach z wykorzystaniem scenariuszy lekcji o tematyce ekonomicznej. Mają pobudzać do kreatywnego myślenia i poszukiwania nowych umiejętności.

Wielki program, duże sukcesy
W programie TalentowiSKO uczestniczy już ponad 25 tys. uczniów z … szkół z całej Polski. Wielu z nich nie tylko udziela się na zajęciach, lecz także uczestniczy w etapowych konkursach organizowanych przez Banki Spółdzielcze. Największym wyróżnieniem jest udział w finale, który odbywa się co roku w Warszawie. W obecności władz banków, dyrektorów szkół, często rodziców oraz uczniów na scenie w świetle reflektorów i błysków fleszy laureatom wręczane są nagrody.
Bank Spółdzielczy w Limanowej jako jeden z pierwszych dołączył do programu, TalentowiSKO, który w roku szkolnym 2019/2020 ma już swoją VII edycję.
Bank prowadzi SKO i TalentowiSKO w kilkudziesięciu szkołach w powiecie limanowskim, m.in. w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej. Wicedyrektorka Liceum Sylwia Stelmach, chwali TalentowiSKO: – Ta ciekawa inicjatywa stwarza możliwość ponadprogramowego edukowania uczniów w zakresie finansów, przedsiębiorczości i rozwoju talentów. Bardzo cenimy dostęp do nowoczesnej platformy edukacyjnej, gdzie można znaleźć znakomicie przygotowane, eksperckie scenariusze zajęć, które sprawiają, że zajęcia z finansów stają się ciekawsze i łatwiej je prowadzić.

Adam Dudek, Prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej
Od 10 lat Bank Spółdzielczy w Limanowej uczestniczy w edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Uznaliśmy, że racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinni posiadać uczniowie opuszczający szkołę podstawową. Dlatego też siedem lat temu przystąpiliśmy do programu TalentowiSKO. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy zarówno Bankiem Spółdzielczym, jak i instytucją edukacji finansowej, gdyż organizujemy również prelekcje dla dorosłych. Ponad 30 pracowników Banku współpracuje ze szkołami, sprawuje opiekę nad SKO i koordynuje program TalentowiSKO. Działania związane z SKO prowadzimy w 48 szkołach w regionie dla ponad 3 tys. uczniów.
Konkursy, nagrody i działanie w grupie
W ramach nauki organizujemy w szkołach interaktywne lekcje o pieniądzu, bankowości i oszczędzaniu. Nagradzamy szkoły za zaangażowanie w edukację finansową, a uczniów za wyniki w oszczędzaniu. Wspomagamy konkursy szkolne związane z ekonomią, przedstawienia o tej tematyce, wystawy i quizy. Zapraszamy uczniów do naszych placówek bankowych, gdzie organizujemy dla nich praktyczne warsztaty.
Nieodłącznym elementem naszych działań jest kształtowanie wśród dzieci umiejętności współdziałania w grupie i wspólnego dążenia do celów społecznie użytecznych, np. dla szkoły lub jej bezpośredniego otoczenia. Dzięki odsetkom pochodzącym z oszczędności zgromadzonych przez uczniów, szkoła zyskuje dodatkowe pieniądze na rozmaite zakupy związane z jej potrzebami.
Na stronie internetowej Banku znajduje się podstrona SKO umożliwiająca śledzenie naszej bieżącej działalności w ramach programu. Równocześnie prowadzimy działania na fanpage’u Banku. Przygotowaliśmy także serię atrakcyjnych materiałów drukowanych, m.in. książeczki SKO z pieczątkami z wizerunkiem świnki skarbonki – kontynuuje Prezes Adam Dudek.

Jeden z większych w regionie
Bank Spółdzielczy w Limanowej jest jednym z największych Banków w regionie. Posiada aż 32 placówki na terenie powiatu limanowskiego, Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa. i całego woj. małopolskiego. Jest również jednym z największych pracodawców – zatrudnia obecnie 230 pracowników i specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych, firm, instytucji oraz rolników. Bardzo dobrze rozwinięta sieć placówek Banku sprawia, że są one łatwo dostępne oraz oferują szybką, sprawną i kompleksową obsługę na wysokim poziomie. W ofercie Banku są m.in. bankowość mobilna, płatności zbliżeniowe, płatności online, aplikacja mobilna. Standardem jest u nas najwyższe bezpieczeństwo wszelkich finansowych operacji.

Warto wiedzieć
Kapitał Banków Spółdzielczych jest w 100 proc. polski. Pochodzi od członków, często będących mieszkańcami regionu, w którym działa bank. Misją Banków Spółdzielczych jest zaspokajanie potrzeb lokalnych instytucji i firm, a przede wszystkim mieszkańców.
Dzięki powiązaniu Banków Spółdzielczych z miejscową gospodarką wypracowany zysk – poprzez różne aktywności banku ‒ wraca do obiegu w lokalnej gospodarce z korzyścią dla mieszkańców regionu. BS-y regularnie wspierają również działalność społeczną.
 
Funkcjonowanie Banków Spółdzielczych jest kluczowe dla stabilnego rozwoju gospodarki i rynku finansowego w skali kraju.