Zaloguj się

Działka rolna

Lokalizacja: Jazowsko
Powierzchnia: 0.44 ha

Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Kraków, ul. Górnickiego 13H
Łączna powierzchnia: 0.0503 ha

Oferty prosimy składać na adres:

Bank Spółdzielczy w Limanowej,
ul. Rynek 7, 34-600 Limanowa
Szczegółowych informacji udzielają:

Zespół Windykacji:
tel. 18 33 37 205, e-mail: [email protected] (dot. ruchomości)

Zespół Administracyjno-gospodarczy:
tel. 18 33 37 225, e-mail: [email protected] (dot. nieruchomości)