Zaloguj się
Lokalizacja : Łukanowice, gmina Wojnicz

Powierzchnia użytkowa : 0,96 ha
Lokalizacja : Jawor Solecki

Powierzchnia : 0,5720 ha
Lokalizacja: powiat krakowski, gmina Mogilany, Gaj, ul. Parkowa 7B

Powierzchnia działki: 0,0630 ha

Powierzchnia użytkowa budynku: 136,00 m2

Oferty prosimy składać na adres:

Bank Spółdzielczy w Limanowej
ul. Rynek 7
34-600 Limanowa