Zaloguj się

Otwórz rachunek i weź udział w prywatyzacji Tauron Polska Energia S.A.

W prywatyzacji PZU wzięło udział około 250 tysięcy osób. Wielu z nich w 2 tygodnie zarobiło nawet 15% zainwestowanych środków.

Teraz Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedaje w ofercie publicznej akcje spółki Tauron Polska Energia S.A. jednego z największych przedsiębiorstw energetycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Planowany debiut spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 30.06.2010.

Zapisy na akcje tylko w dniach od 9 – 18 czerwca 2010 r.

 

Informacja o zasadach przyjmowania zapisów na akcje Tauron Polska Energia S.A., dostępna jest w Punkcie Usług Maklerskich, na stronie internetowej

www.dmBPS.pl

oraz pod numerem 0 801 321 456.

 

Do udziału w tej prywatyzacji i złożenia zapisu konieczne jest posiadanie rachunku papierów wartościowych.

 

Punkt Usług Maklerskich w Banku Spółdzielczym w Limanowej oferuje;

 

• bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego w 2010 r.,

• bezpłatny dostęp do notowań giełdowych,

• niskie prowizje.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

 

Punkt Usług Maklerskich w Banku Spółdzielczym w Limanowej

tel. 18 33 79 108 lub 18 33 79 145