Zaloguj się

Od 14 września 2019r. nastąpiły ważne zmiany w bankowości internetowej i płatnościach kartami.

14 września 2019r. zostały wprowadzone zmiany w bankowości internetowej oraz w autoryzowaniu płatności kartami. Zgodnie z dyrektywą PSD2, od tego dnia zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące silnego uwierzytelniania Klienta (SCA ang. Strong Customer Authentication), które mają wpłynąć na zwiększenie bezpieczeństwa Klientów korzystających z usług płatniczych oferowanych drogą elektroniczną i ograniczenie możliwości wystąpienia oszustw podczas dokonywania takich płatności.


Zmiany w bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet:
 
  • dwuetapowa weryfikacja logowania z silnym uwierzytelnieniem - co oznacza, że logując się do bankowości internetowej zostaniesz poproszony:
     - w bankowości eBankNet o: login, hasło oraz kod SMS lub zaakceptowanie powiadomienia push,
     - w bankowości eCorpoNet o: login, hasło oraz kod SMS lub kwalifikowany podpis elektroniczny,
 
  • jeżeli zechcesz zobaczyć historię swojego konta za okres dłuższy niż 90 dni, poprosimy Cię o potwierdzenie tej operacji dodatkową autoryzacją,
  • czas sesji zostanie skrócony z 10 do 5 minut przykład: jeżeli przez 5 minut od zalogowania nie zauważymy żadnej aktywności w bankowości internetowej, bezpiecznie wylogujemy Cię z serwisu,
  • nowy sposób autoryzowania w bankowości eBankNet - powiadomienia push – już teraz możesz skorzystać z nowej aplikacji mobilnej BSLMobile, która za pomocą powiadomień push, umożliwia bezpłatną autoryzację użytkownika podczas logowania  oraz operacji realizowanych w bankowości internetowej eBankNet.


Wycofujemy stare metody autoryzacji w bankowości internetowej eBankNet i eCorpoNet, które nie spełniają wymogów silnego uwierzytelnienia:

Nie będzie już możliwości korzystania z kodów autoryzacyjnych z kart zdrapek w bankowości internetowej. W przypadku dotychczasowego używania tych kodów, prosimy o niezwłoczne udanie się do najbliższej placówki Banku i zmianę sposobu autoryzacji, w przypadku:
  • bankowości eBankNet: na SMS i/lub powiadomienia push (wymagane jest samodzielne pobranie aplikacji BSLMobile),
  • bankowości eCorpoNet: na SMS lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Więcej o aplikacji:  BSLMobile - powiadomienia push


Zmiany w autoryzacji płatności kartami:
  • dodatkowe potwierdzenie płatności zbliżeniowych - w przypadku wybranych transakcji poniżej 50 zł może wystąpić potrzeba potwierdzenia płatności kodem PIN. Zasady płatności powyżej 50 zł pozostają bez zmian.