Zaloguj się

Miło nam poinformować, że rozstrzygnięty został konkurs na najlepszy komiks o oszczędzaniu w SKO.

„Ponad 10 lat temu Bank Spółdzielczy w Limanowej rewitalizował program Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) włączając się aktywnie w proces edukacji ekonomicznej młodego pokolenia. Racjonalne zarządzanie własnymi środkami jest jedną z podstawowych umiejętności, jaką powinny posiąść dzieci, aby w przyszłości stać się świadomymi uczestnikami rynku finansowego i klientami banku. Program SKO jest to unikalna inicjatywa wdrażająca dzieci i młodzież w tajniki ekonomii i kształtująca postawy przedsiębiorczości” – mówi Prezes Zarządu Adam Dudek

W roku szkolnym 2019/2020 oprócz popularyzacji oszczędzania i działalności SKO w szkołach, działania skoncentrowane były wokół rozwijania talentów dzieci i młodzieży. Dlatego też przedmiotem konkursu, zainicjowanego przez Bank, było wykonanie komiksu z krótką historią o oszczędzaniu w SKO w Banku Spółdzielczym w Limanowej. Jak się okazało oszczędzanie w SKO jest doskonałym sposobem na realizację marzeń i może wyzwolić potencjał artystyczny, czego najlepszym dowodem są nadesłane do Banku prace. Komisja konkursowa przy ocenie prac brała pod uwagę: zgodność pracy z tematyką konkursu, technikę i estetykę wykonania pracy konkursowej, kreatywność, oryginalność i nowatorski pomysł oraz samodzielność wykonania pracy.  

Miło nam poinformować, że do 10 najlepszych wykonawców komiksu trafią nagrody w postaci smartwatch’y Xiaomi. Dodatkowo ze względu na bardzo wysoki poziom prac, postanowiono przyznać 23 wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy i poniżej prezentujemy listę nagrodzonych.
 
NAGRODY
Lp. Imię i Nazwisko Szkoła
1 Aneta Pietrakiewicz Szkoła Podstawowa w KŁODNEM
2 Patrycja Szczesna Szkoła Podstawowa w JASTRZEBIU
3 Zuzanna Kotlarz Szkoła Podstawowa w Wysokiem
4 Anna Woźniak Zespół Placówek Oświatowych w KONINIE
5 Edyta Orzeł Szkoła Podstawowa w SECHNEJ
6 Aleksandra Cichoń Szkoła Podstawowa w SZYKU
7 Michał Zychowicz Szkoła Podstawowa w KŁODNEM
8 Klaudia Kotlarz Szkoła Podstawowa w Wysokiem
9 Damian Sadkiewicz Szkoła Podstawowa w SZYKU
10 Julia Piwowar Szkoła Podstawowa w KŁODNEM
 
WYRÓŻNIENIA
1 Bartłomiej Klag Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
2 Emilia Łyszczarz Szkoła Podstawowa w Wilkowisku
3 Julia Pławecka Szkoła Podstawowa w Sechnej
4 Angelika Szczesna Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
5 Edyta Szumańska Szkoła Podstawowa w Szyku
6 Maria Augustyn Szkoła Podstawowa w Zasadnem
7 Milena Grzyb Szkoła Podstawowa w Szyku
8 Magdalena Krok Szkoła Podstawowa w Świdniku
9 Martyna Gluza Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie
10 Dominik Pach Szkoła Podstawowa w Podłopieniu
11 Karolina Drożdż Szkoła Podstawowa w Szyku
12 Julia Łyszczarz Szkoła Podstawowa w Wilkowisku
13 Krystian Rumian Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
14 Beata Sadkiewicz Szkoła Podstawowa w Szyku
15 Kamil Łyszczarz Szkoła Podstawowa w Wilkowisku
16 Nadia Grzyb Szkoła Podstawowa w Szyku
17 Mateusz Gluza Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczawie
18 Bartłomiej Pajor Szkoła Podstawowa w Sechnej
19 Hubert Koperek Szkoła Podstawowa w Wilkowisku
20 Dorota Tokarz Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
21 Bartłomiej Woźniak Zespół Placówek Oświatowych w Koninie
22 Ewa Szumańska Szkoła Podstawowa w Szyku
23 Emila Ligas Szkoła Podstawowa w Wilkowisku

Nagrody będą wydawane w Centrali Banku w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. rodzicom laureatów lub Opiekunom SKO.