Zaloguj się

Chcesz nadal płacić kartą w Internecie? Pamiętaj o ustawieniu kodu PIN!

Od 1 stycznia 2021r. każdy Użytkownik karty, który płaci kartą płatniczą w Internecie musi zdefiniować dodatkowe zabezpieczenie w postaci kodu PIN do transakcji Internetowych.
Kod PIN nadaje Użytkownik karty płatniczej logując się do portalu KartoSFERA.
 
JAK NADAĆ KOD PIN W KARTOSFERZE

Po zmianach przy internetowej transakcji trzeba będzie podać:
 • dane karty (nr karty, datę ważności, kod CVC2/CVV2),
 • 4-cyfrowy poufny kod -PIN,
  Po otrzymaniu kodu e-PIN zapamiętaj go i nie ujawniaj innym osobom. Kod e-PIN jest poufnym kodem identyfikacyjnym, przypisanym do Twojej karty. 
 • kod autoryzacyjny wysłany na telefon w wiadomości SMS po weryfikacji numeru e-PIN.
 

Dlaczego wprowadzamy zmiany?

Do wprowadzenia zmian Bank jest zobowiązany przepisami prawa, które wprowadzają obowiązek stosowania silnego uwierzytelnienia podczas dokonywania płatności elektronicznych.
Te przepisy znajdziesz w znowelizowanej ustawie o usługach płatniczych (wdrażającej wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. – tzw. dyrektywy PSD2) i w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2018/389 z dnia 27 listopada 2017 r.


Co to jest silne uwierzytelnienie?

Silne uwierzytelnienie klienta ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z usług płatniczych oferowanych elektronicznie i tym samym ograniczyć możliwości wystąpienia oszustw związanych z tymi usługami.

Silne uwierzytelnienie polega na użyciu co najmniej dwóch z trzech elementów:
 • wiedza o czymś, o czym wie wyłącznie klient (np.  hasło),
 • posiadanie czegoś, co posiada wyłącznie klient (np. kod SMS, aplikacja mobilna do powiadomień)
 • cechy charakterystyczne klienta (np. biometria).
Każda z tych metod jest od siebie niezależna, co zwiększa jej skuteczność.


 

JAK WYGLĄDA UWIERZYTELNIANIE TRANSAKCJI PRZY UŻYCIU DWUSKŁADNIKOWEJ USŁUGI 3DS:


Jak ustawić kod PIN?

Ustanowienie drugiego czynnika uwierzytelnienia 3D Secure, tj. kodu PIN należy dokonać w Kartosferze w zakładce „3DS”, zawierającej opcję ustanowienia kodu PIN do transakcji internetowych. Kod PIN będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych kart oraz wydanych w przyszłości.

Logowanie do portalu Kartosfera: Z uwagi na dostęp do niektórych informacji wrażliwych w Kartosferze, tj. historia transakcji i Zestawień transakcji (Wyciągów) kart kredytowych, wprowadza się dwuskładnikowe uwierzytelnienie w logowaniu do Kartosfery. Każdorazowo, po wprowadzeniu hasła statycznego do portalu Kartosfera, Klientowi będzie wysłany SMS z hasłem jednorazowym na zarejestrowany numer telefonu.
 
Przypomnijmy jak zalogować się do portalu Kartosfera:
 • Portal kartowy Kartosfera to system umożliwiający dostęp zarejestrowanemu Użytkownikowi portalu do wybranych  usług i funkcjonalności dotyczących kart płatniczych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej.
 • Aby zalogować się do portalu należy wejść na stronę internetową www.kartosfera.pl. Po wejściu na stronę portalu pojawi się okno do logowania.
 • Jeśli logujesz się do portalu po raz pierwszy, kliknij w „Zarejestruj się”. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.
 • Jeżeli jesteś już zarejestrowany do portalu kartowego wejdź na stronę internetową www.kartosfera.pl, podaj  PESEL lub login (jeżeli został nadany) oraz hasło, które ustaliłeś przy pierwszym logowaniu do portalu. Szczegóły znajdziesz w Podręczniku użytkownika.

 
 


Pytania i odpowiedzi


Czy można aktywować usługę 3D Secure i w jaki sposób?
 • Usługa 3D Secure jest obecnie automatycznie aktywowana dla każdej nowo wydanej karty, a dla starych kart została włączona w maju br. Nie ma potrzeby jej dodatkowego aktywowania.

Gdzie mogę odblokować Klientowi usługę 3DSecure w przypadku, gdy 3 razy poda źle kod 3D Secure?
 • Nie ma takiej możliwości. Usługa zostanie odblokowana o północy

Przy rejestracji do KartoSFERY i aktywowania zabezpieczenia 3D Secure Klienci są proszeni o ustanowienie kodu PIN – co należy podać?
 • Od 15 lutego 2021 roku wszystkie transakcje dokonywane kartami w Internecie zabezpieczone systemem 3D Secure będą wymagały podania: kodu PIN dla usługi 3D Secure oraz jednorazowego hasła przesłanego w wiadomości SMS na podany przez Klienta w Banku numer telefonu. Kod PIN Klient ustanawia w KartoSFERZE. Jest to inny kod PIN niż PIN do karty! Aby dokonywać po ww. dacie transakcji internetowych wszyscy Klienci muszą taki kod PIN ustanowić w portalu KartoSFERA.

Czy w Visiona zostanie przywrócone odblokowywanie hasła 3DSecure?
 • W przypadku przywrócenia funkcjonalności zostanie przesłana stosowna informacja.

Do czego służy przycisk: Aktualizacja 3D Secure?
 • Opcja miała na celu aktualizację statusu aktywacji usługi pomiędzy systemami (KartoSFERA – Visiona). W związku z tym, że obecnie usługa aktywna jest dla wszystkich, funkcjonalność nie jest wykorzystywana.

Klient ma zablokowaną usługę 3DS. Czy i gdzie można to sprawdzić?
 • Obecnie nie ma takiej możliwości.

Jaki może być powód nieotrzymywania przez Klienta kodów 3D Secure? Telefon w systemie Visiona jest aktualny, wprowadzony bez +48.
 • Często zdarza się, że Klienci nadają PIN do transakcji internetowych, ale przy wykonywaniu transakcji nie wpisują tego kodu, tylko czekają na SMS. Jeżeli Klienta ma nadany PIN, to na pierwszym ekranie zostanie poproszony o jego podanie, a dopiero na drugim o wprowadzenie kodu z SMSa.

W związku ze zmianami dotyczącymi PINu do 3D Secure gdzie będzie możliwość sprawdzenia statusu usługi oraz ewentualnego odblokowania tego PINu?
 • Usługa jest aktywna dla wszystkich Klientów. PIN jest odblokowany automatycznie po północy.

Gdzie zgłaszać problemy z brakiem dystrybucji kodów 3D Secure?
 • Proszę zgłaszać na skrzynkę Karty Obsługa wraz z danymi ostatniej nieudanej transakcji internetowej (strona, data i kwota).