Zaloguj się

Informujemy, że z dniem 1 listopada 2020 r. ulegnie zmianie Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo,
informujemy, że z dniem 1 listopada 2020 r. zmianie ulega Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych, która jest wynikiem dostosowania opłat i stawek prowizyjnych do warunków rynkowych i związanych z nimi kosztów usług świadczonych przez Bank. Najważniejsze zmiany dotyczące obsługi rachunków rozliczeniowych obejmują:
  • podwyższenie wysokości prowizji od wpłat gotówkowych z zachowaniem dotychczasowej   minimalnej i maksymalnej stawki,
  • podwyższenie opłat za korzystanie ze skarbca nocnego/wrzutni,
  • podniesienie wysokości miesięcznej opłaty za użytkowanie kart EURO.

Ponadto nadmieniamy, że do dnia 01.12.2020 r. zostało odroczone pobieranie prowizji za wyciągi papierowe odbierane w placówce i wysyłane drogą pocztową, jednak już dziś zachęcamy Państwa do zmiany sposobu otrzymywania wyciągów z formy papierowej na elektroniczną tj. przekazywanych poprzez adres e-mail lub system bankowości internetowej.

Wszystkie informacje w zakresie stawek opłat i prowizji znajdą Państwo w Taryfie opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji.