Zaloguj się

Zmiany obowiązują od 23 maja 2013 r.

Szanowni Państwo,

 

 Informujemy, że od dnia 23 maja 2013r. następują zmiany oprocentowania w zakresie: 

 

1.     rachunku oszczędnościowego Ekstra-Konto dla osób fizycznych,

 

2.     rachunku lokacyjnego dla firm,

 

3.     lokat terminowych zawartych do dnia 24.10.2012r., w oparciu o zmienną stopę procentową, zarówno dla klientów indywidualnych, jak też  instytucjonalnych.

 

Zmiany wysokości oprocentowania są wynikiem obniżenia w miesiącu maju 2013r.podstawowych stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej, w tym stopy redyskonta weksli o 25 punktów bazowych.

 

W zakresie lokat terminowych zawartych do 24.10.2012r. obniżenie oprocentowania następuje o 25 punktów bazowych i dotyczy lokat: Standard, Inter-Standard, lokat dynamicznych (Progres, Profit, Progresywna Plus), lokat Standard 12M objętych promocją o nazwie "Lokata Jubileuszowa".

 

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej Banku pod adresem www.bs.limanowa.pl, w "Tabeli oprocentowania produktów bankowych".

 

W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub wizyty w dowolnej placówce Banku.