Zaloguj się

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 18 marca 2020r. zostały obniżone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,7 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,50 pkt. proc. i stopa lombardowa o 1 pkt. proc.

Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów preferencyjnych oraz należności przeterminowanych, które dla:
  • umów opartych o stopę lombardową - zawartych do 31.01.2016 r., (które po tym terminie nie były aneksowane w zakresie zapisów dotyczących oprocentowania od należności przeterminowanych) – uległo obniżeniu z 10% do 6%,
  • umów opartych o stopę referencyjną – zawartych od 01.02.2016r r. - uległo obniżeniu z 14% do 13%.

W związku z powyższym, z dniem 25.03.2020 r. zmieniona została „Tabela oprocentowania produktów bankowych”, uwzględniająca oprocentowanie produktów opartych o stopę redyskonta, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i  instytucjonalnych, tj:
  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych,
  • rachunków oszczędnościowych,
  • rachunku lokacyjnego
oraz oprocentowanie wybranych produktów depozytowych i kredytowych.

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania znajdą Państwo na stronie internetowej Banku pod adresem www.bs.limanowa.pl w „Tabeli oprocentowania produktów bankowych".

W razie  jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.