Zaloguj się

Szanowni Państwo,

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, że w związku z wejściem w  życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.) zmieniły się zasady dokonywania płatności, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji.

Oznacza to w praktyce, że pracownicy Banku będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości przy każdej wpłacie gotówkowej.

W przypadku odmowy okazania dokumentów, pozwalających na dokonanie identyfikacji, o której mowa powyżej, pracownik ma obowiązek odmówić realizacji transakcji.

Powyższe zasady są podyktowane koniecznością wypełniania przez Bank obowiązków wynikających z aktualnych przepisów prawnych.

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej