Zaloguj się

Z dniem 20 czerwca 2022 r. obowiązywać będzie nowa Tabela oprocentowania produktów bankowych, a od 1 lipca br. zmianie ulegają wybrane Regulaminy

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 9 czerwca 2022 r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc., w tym: stopa redyskonta weksli do poziomu 6,05%, stopa referencyjna do 6,00% i stopa lombardowa do 6,50%.

W związku z powyższym, Zarząd Banku podjął decyzję, że z dniem 20.06.2022 r. zmianie ulega Tabela oprocentowania produktów bankowych, w ramach której nastąpiło podwyższenie m.in. produktów:
•    na które wpływ ma stopa redyskonta weksli, tj. rachunki oszczędnościowe: Ekstra Zysk/Ekstra Konto, rachunki dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych i Szkolnych Kas Oszczędności oraz rachunki lokacyjne,
•    lokat oszczędnościowych w złotych dla osób fizycznych i firm.

Ponadto informujemy, że wskutek rozszerzenia wachlarza płatności mobilnych dostępnych dla klientów Zrzeszenia BPS o płatność Xiaomi Pay,  zmianie ulega: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Regulamin korzystania z kart wydanych w Grupie BPS w ramach cyfrowych portfeli. Nowa płatność mobilna Xiaomi Pay wykorzystuje stokenizowaną kartę do płatności opaską, zegarkiem lub innym urządzeniem mobilnym. Na obecną chwilę usługa będzie kompatybilna z kartami Mastercard.
W zakresie Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych dodatkowo usunięto zapisy dotyczące czeków i zaktualizowano zapisy związane z wyciągami.

Z dniem 01.07.2022 r. zmianie ulega też Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla SKO i PKZP, w którym dodano w słowniku pojęcia związane z płatnościami mobilnymi i szybkimi, uaktualniono zapisy dotyczące systemu bankowości elektronicznej i Aplikacji mobilnej. Doprecyzowano dodatkowo zapisy dotyczące usługi bankowości telefonicznej oraz zaktualizowano zapisy dotyczące wyciągów.

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania i treść ww. regulaminów znajdą Państwo poniższych plikach:
•    Tabela oprocentowania produktów bankowych,
•    Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych,
•    Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla SKO i PKZP,
•    Regulaminie korzystania z kart wydanych w Grupie BPS w ramach cyfrowych portfeli. 
   

Powyższe zmiany nie wpływają na zakres zawartych dotychczas Umów. W razie jakichkolwiek pytań
i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.