Zaloguj się

Od 1 grudnia 2022 r. obowiązywać będzie nowa Tabela oprocentowania produktów bankowych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 01.12.2022 r. zmianie ulega Tabela oprocentowania produktów bankowych, w zakresie podwyższenia oprocentowania produktów dla klientów indywidualnych, na które wpływ ma stopa redyskonta weksli, tj. rachunki oszczędnościowe: Ekstra Zysk/Ekstra Konto oraz  rachunki dla Szkolnych Kas Oszczędności.

Zwiększeniu uległy również stawki oprocentowania Internetowych lokat oszczędnościowych w złotych, dla okresów 3 i 6 – miesięcy, dla lokat założonych i odnowionych w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r..

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania oraz opłat i prowizji znajdą Państwo w pliku poniżej:
•    Tabeli oprocentowania produktów bankowych,

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości pracownicy Banku udzielą wszelkich informacji i wyjaśnień.