Zaloguj się

Z dniem 1 grudnia 2021 r. obowiązywać będą nowe: Tabela oprocentowania produktów bankowych oraz Taryfy opłat i prowizji dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 4 listopada 2021r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,79 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,75 pkt. proc. i stopa lombardowa o 0,75 pkt. proc.

W związku z powyższym, z dniem 01.12.2021 r. zmianie ulega „Tabela oprocentowania produktów bankowych”, w zakresie podwyższenia oprocentowania produktów opartych o stopę redyskonta, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, tj:
  • rachunków oszczędnościowych ( w tym rachunku Ekstra Zysk/Ekstra – Konto),
  • rachunku lokacyjnego.
Zwiększeniu uległy również stawki oprocentowania lokat oszczędnościowych w złotych.

Ponadto informujemy, że od 01.12.2021 r. zmianie ulega:
  • Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych –  w zakresie  przeniesienia Usługi BLIK do aplikacji mobilnej BSL Mobile,
  • Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych – w zakresie zapisów doprecyzowujących kwestie pobierania opłat za realizację przelewów z kart kredytowych oraz przechowywania depozytów rzeczowych i wartościowych.

Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania oraz opłat i prowizji znajdą Państwo w plikach: