Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej informuje, iż z dniem 02.10.2017r. nastąpiła zmiana w regulaminach dotyczących rachunków bankowych dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Spowodowane to jest tym, ze oferta Banku została poszerzona o :
• kartę przedpłaconą,
• karty walutowe EURO do rachunków walutowych, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych,
• kartę debetową Mastercard Biznes dla klientów instytucjonalnych z funkcją zbliżeniową.
Ponadto modyfikacji uległy zapisy w niniejszych regulacjach, które związane są z nowelizacją ustawy o usługach płatniczych.


Poniżej prezentujemy wykaz zaktualizowanych regulacji:
1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych – pobierz Regulamin,
2. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – Regulamin obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie rachunku do 24.10.2012r. – pobierz Regulamin,
3. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych – Regulamin obowiązuje Klientów, którzy zawarli Umowę o prowadzenie rachunku po 24.10.2012r. – pobierz Regulamin,
4. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych - pobierz Regulamin
5. Wytyczne dotyczące godzin granicznych realizacji przelewów – pobierz wykaz


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami placówek Banku.