Zaloguj się

Jeśli otrzymałeś subwencję finansową z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to jesteś zobowiązany do jej rozliczenia. Proces umarzania subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0 dla mikro, małych i średnich firm rozpoczął się 29 kwietnia 2021 r.

Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
  • zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.
 
 

Zobacz jak wypełnić i złożyć wniosek umorzeniowy w ramach Tarczy Finansowej 1.0

 

   ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MIKROFIRM
 

   ROZLICZENIE SUBWENCJI PFR WNIOSEK O UMORZENIE TARCZA 1.0 DLA MŚP
 


Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021 r.

Zobacz  Regulamin

Zachęcamy także do zapoznania się z Poradnikiem dla Beneficjentów subwencji finansowej, w której opisane zostały czynności jakie należy wykonać do rozliczenia subwencji z PFR za pośrednictwem Banku, przez którego został przekazany wniosek o subwencję do Funduszu.
 
Zobacz  Poradnik dla Beneficjentów

Zgodnie z założeniami Programu Tarcza Finansowa 1.0. otrzymana subwencja finansowa po spełnieniu określonych warunków będzie mogła zostać umorzona maksymalnie do 75%, a w przypadku wybranych działalności PKD (54 działalności wskazane w ramach Tarczy 2.0) nawet do 100%.
 
Zobacz    Pytania i odpowiedzi dotyczące procesu umorzeń

Zobacz    Prezentacja - Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MIKROFIRM

Zobacz    Prezentacja - Rozliczanie i umarzanie subwencji dla MŚP
 

Więcej na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju  Tarcza Finansowa 1.0
 

Więcej na Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm

 

W celu dokonania wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłaty Subwencji Finansowej, konieczny jest kontakt z Bankiem i zadeklarowanie chęci dokonania nadpłaty. Deklaracja chęci wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej powinna odbyć się w terminie nie krótszym niż miesiąc przed planowaną datą nadpłaty.
 
WAŻNE! W przypadku braku złożenia dyspozycji nadpłaty, nadpłacone środki pozostają na rachunku spłaty i nie powodują zmiany harmonogramu spłat. Nadpłacone środki zostaną zaliczone na poczet spłaty kolejnych rat wynikających z harmonogramu spłat zgodnie z terminem ich wymagalności.

 

Wzór dyspozycji wcześniejszej spłaty Subwencji Finansowej do pobrania poniżej: