Zaloguj się

Bank Spółdzielczy w Limanowej nagrodzony Złotym Godłem Najwyższa jakość Quality International 2012

Bank  Spółdzielczy w Limanowej został Laureatem konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2012, zdobywając Złote Godło w kategorii QI Services  - usługi najwyższej jakość.

28 września 2012r. podczas uroczystej Gali w Hotelu IBB Andersia w Poznaniu podsumowującej VI edycję Konkursu, na ręce Prezesa Adama Dudka przekazano przyznany dla Banku Spółdzielczego w Limanowej tytuł Laureata oraz Złote Godło. Konkurs organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zdobycie Godła Najwyższa Jakość jest potwierdzeniem, iż Bank Spółdzielczy w Limanowej stosuje najwyższe standardy. Dowodem tego jest jeszcze fakt, że od 135 lat cieszy się zaufaniem Klientów, którzy spośród wielu instytucji finansowych często wybierają właśnie bank działający w oparciu o polski kapitał, który reprezentuje stabilne zasady i wartości.

Najwyższa Jakość QI to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Równocześnie Program wskazuje i ma za zadanie promocję firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. 
Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI Product - produkt najwyższej jakości, QI Services - usługi najwyższej jakości, QI Order - zarządzanie najwyższej jakości, i ponadto w czterech grupach podmiotów, uzależnionych od wielkości zatrudnienia (firmy mikro, małe, średnie i duże) oraz w odrębnej grupie - Samorząd.

Tegoroczna  Gala wręczenia Medali Najwyższej Jakości poprzedzona była konferencją, w której udział wzięli  m.in. prof. Elżbieta Skrzypek z Katedry Zarządzania Jakością UMCS w Lublinie z referatem „Jakość i etyka w biznesie”, dr Marek Salerno-Kochan z referatem "Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę. Wykorzystanie standardów jako narzędzia doskonalenia", dr inż. Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, prezes Klubu Polskie Forum ISO 9000 - "Korzyści zdrożenia Systemów Zarządzania Jakością", Piotr Burzyk, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Pan Krzysztof Ogórek, Wiceprezes zarządu ds. sprzedaży i marketingu Grupy ATLAS z wystąpieniem „Zintegrowany System Zarządzania w budowaniu relacji z klientem” i dr Piotr Woźniak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - „Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością narzędziem doskonalenia realizacji strategii uczelni wyższej”.

Po konferencji, rozpoczęła się Gala wręczenia Medali QI oraz Statuetek, trzykrotnym Laureatom Programu. Wśród przedstawicieli Laureatów odbierających nagrody, byli Właściciele i Prezesi firm i instytucji, Dyrektorzy, Prezydenci i Burmistrzowie miast i Gmin, a także Starostowie Powiatów.