Zaloguj się

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia Członków Banku, że w dniach od 01.03.2019 r. do 07.03.2019 r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku.

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:
 
 1. Otwarcie Zebrania,
 2. Przyjęcie Porządku Obrad,
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania,
 4. Powołanie Komisji Wnioskowej,
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2018 r.,
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2018 r.,
 7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich,
 8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli,
 9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków,
 10. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej,
 11. Zakończenie Zebrania.


Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w 2019r.
W roku 2019 nie wysyłamy indywidualnych zaproszeń do Członków Banku na Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej. Zawiadomienia o ZGCz w roku 2019 oraz harmonogram ZGCz w 2019r. są zamieszczone we wszystkich placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku.