Zaloguj się

W dniach 22-28.02.2013 r. odbędą się Zebrania Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej.

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia Członków Banku i wszystkich mieszkańców, że w dniach od 22 do 28.02.2013 r. odbędą 

ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIMANOWEJ

 
  Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:

 

1.              Otwarcie Zebrania;

2.              Zatwierdzenie porządku obrad i odczytanie Regulaminu Obrad Zebrania;

3.              Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

4.              Powołanie Komisji Wnioskowej;

5.              Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2012 r.;

6.              Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.;

7.              Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;

8.              Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;

9.              Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;

10.           Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej;

11.           Zakończenie Zebrania.

 

 

Harmonogram Zebrań Grup Członkowskich Banku Spółdzielczego w Limanowej w roku 2013

 

 

Lp.

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Miejsce Zebrania

1.         

 

22.02.2013 r.

1100

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy

2.         

25.02.2013 r.

1100

Remiza OSP w  Laskowej

3.         

25.02.2013 r.

1600

Remiza OSP w  Łukowicy

4.         

26.02.2013 r.

1100

Urząd Gminy w  Jodłowniku

5.         

 

26.02.2013 r.

1600

Remiza OSP
w Dobrej

6.         

 

27.02.2013 r.

1300

Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej

7.         

27.02.2013 r.

1600

Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark

8.         

 

- gmina Słopnice

28.02.2013 r.

1100

Budynek FHU „U Marka”

9.         

28.02.2013 r.

1600

Kino Klaps