Zaloguj się

Szybsze, prostsze, wygodniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze logowanie do bankowości elektronicznej eBankNet? To możliwe z urządzeniem zaufanym.

Aby skorzystać z powyższego rozwiązania wystarczy dodać podczas logowania do systemu eBankNet, swój komputer, telefon lub inne urządzenie mobilne do urządzeń zaufanych.  Logowanie to musi być dwustopniowe, co oznacza, że wymaga silnego uwierzytelnienia. Urządzenie z którego się logujemy możemy wtedy dodać do zaufanych, poprzez wybór opcji "Dodaj do zaufanych" i w kolejnym kroku zaznaczenie "Oświadczam, że jestem wyłącznym użytkownikiem tego urządzenia i chcę je dodać jako zaufane". Dzięki temu kolejne logowania do konta internetowego nie będą wymagały dodatkowego potwierdzania Twojej tożsamości.

 
 

Dodanie urządzenia jako zaufane wymaga zastosowania silnego uwierzytelnienia zgodnie z dotychczas posiadanymi zabezpieczeniami (sms, powiadomienie Push).  Po dodaniu urządzenia do zaufanych wystarczy, podczas logowania, podać swój login i hasło, bez konieczności używania dodatkowych metod autoryzacji. Przy każdorazowym logowaniu użytkownik będzie weryfikowany, czy dokonuje logowania przy użyciu urządzenia zaufanego. Lista urządzeń zaufanych pojawia się w zakładce „Mój Profil”. W każdej chwili istnieje możliwość usunięcia danego urządzenia z listy.

Ważne:
  • Do urządzeń zaufanych można dodać więcej niż jedno urządzenie – komputer, telefon czy tablet. Po logowaniu z nieznanego sprzętu, system poprosi o dodatkowe potwierdzenie – kodem SMS lub poprzez autoryzację za pomocą powiadomień Push.
  • Może także pojawić się prośba o ponowne dodanie do urządzeń zaufanych komputera lub innych urządzeń, zwłaszcza jeśli zostały zmienione ich parametry (np. zmiana oprogramowania, podłączenie urządzeń zewnętrznych, czyszczenie pamięci podręcznej – ciasteczka, itp.).
 
Jak usunąć urządzenie z zaufanych?
  • Wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej eBankNet. Funkcja jest dostępna w Panelu Mój Profil w zakładce Bezpieczeństwo >>> Zaufane Urządzenia.