Zaloguj się

Zastępcza obsługa obrotu oszczędnościowego

1. Czeki wydane do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych możecie Państwo realizować w:
Bankach Spółdzielczych Grupy BPS oraz w placówkach Banku BPS S.A.
2. Wpłat i wypłat z książeczek oszczędnościowych możecie Państwo dokonywać w:
Bankach Spółdzielczych Grupy BPS oraz w placówkach Banku BPS S.A. w Bankach Spółdzielczych figurujących na Liście Banków – Stron Porozumienia w sprawie
wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - lista dostępna na stanowiskach obsługi Klienta.

maksymalna kwota wypłat