Zaloguj się

31 marca 2021r. w Centrali Banku w Limanowej odbyło się uroczyste spotkanie związane z przejściem na emeryturę Pana Józefa Króla, Kierownika Zespołu Zgodności i Kontroli Wewnętrznej.

Chwile pożegnania umiliły słowa wdzięczności Prezesa Zarządu Adama Dudka, odzwierciedlające wkład pracy Pana Józefa wniesiony w rozwój Banku: „Dziękujemy za profesjonalizm i wyjątkową sumienność oraz zaangażowanie w realizację powierzanych Panu zadań. Dziękujemy za lojalność oraz trud włożony w rozwój Banku. Wyrażamy nadzieję, że będzie Pan dobrze wspominać spędzone z Bankiem lata. Życzymy realizacji prywatnych planów i zamierzeń, wspieranych dobrym zdrowiem i satysfakcją z dokonań zawodowych ”.

Pan Józef Król został wyróżniony przez Kapitułę Odznaczeń i Wyróżnień Zrzeszania BPS Złotym Odznaczeniem „Za Zasługi dla polskiej bankowości spółdzielczej”, a także z ramienia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych otrzymał Statuetkę w uznaniu zasług dla bankowości spółdzielczej.