Zaloguj się

Zarząd Banku Spółdzielczego w Limanowej zawiadamia Członków Banku i wszystkich mieszkańców, że w dniach od 27.02. do 03.03.2017 r. odbędą się ZEBRANIA GRUP CZŁONKOWSKICH.

Proponowany porządek Zebrania Grup Członkowskich:

1. Otwarcie Zebrania;

2. Przyjęcie Porządku Obrad i Regulaminu Obrad Zebrania;

3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

4. Powołanie Komisji Wnioskowej;

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za 2016 r.;

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.;

7. Informacja o realizacji wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich;

8. Informacja w zakresie spraw, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli;

9. Dyskusja, zgłaszanie opinii i wniosków;

10. Przyjęcie protokołu Komisji Wnioskowej;

11. Zakończenie Zebrania.

 

 

HARMONOGRAM

 

Lp.

Grupa Członkowska

Data

Godzina

Miejsce Zebrania

1.       

27.02.2017 r.

1100

Gminny Ośrodek Kultury w Kamienicy

2.       

27.02.2017 r.

1600

Remiza OSP w  Łukowicy

3.       

28.02.2017 r.

1100

Remiza OSP w  Laskowej

4.       

28.02.2017 r.

1600

Remiza OSP
w Dobrej

5.       

01.03.2017 r.

1100

Budynek FH „U Marka”

6.       

01.03.2017 r.

1600

Sala konferencyjna Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark

7.       

02.03.2017 r.

1100

Sala konferencyjna Banku Spółdzielczego w Limanowej

8.       

02.03.2017 r.

1600

Urząd Gminy w Jodłowniku

9.       

 


03.03.2017 r.

(piątek)

1600

Kino Klaps