Zaloguj się

Już dziś otwórz rachunek i wygrywaj cenne nagrody!

Od 1 października 2011 roku rozpoczęła się loteria promocyjna dotycząca kont osobistych „TWOJE KONTO Z PREZENTAMI”.

W loterii mogą wziąć udział osoby fizyczne, które w okresie od 01.10.2011 do 31.01.2012 r. założą konto osobiste lub już posiadają konto osobiste oraz nie rozwiążą umowy do 10.02.2012 roku. Warunkiem jest także zadeklarowanie miesięcznych wpływów w wysokości minimum 500 zł i niedopuszczenie do wystąpienia na rachunku niedozwolonego debetu.

Zgłoszenia należy wysyłać  do 31.01.2012 r. SMS-em pod numer 7055 z prawidłowym kodem podanym przez pracownika placówki bankowej lub wpisać go na stronie www.twojekontozprezentami.pl .

Losowanie nagród odbędzie się 10.02.2012 roku w siedzibie Organizatora loterii tj. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

 

Szczegóły loterii zamieszczone są w Regulaminie dostępnym na stronie www.twojekontozprezentami.pl

 Zapraszamy do udziału w loterii! Nagrody czekają!