Zaloguj się

Ukazał się nowy numer Kuriera Finansowego, którego wydawcą jest Bank Spółdzielczy w Limanowej.

Szanowni Państwo,

oddajemy kolejne wydanie bezpłatnego Kuriera Finansowego. Czasopismo jest jednym ze sposobów komunikowania się Zarządu Banku z Członkami Spółdzielni oraz Klientami. Kurier dostępny jest w wersji papierowej w placówkach Banku oraz elektronicznej na stronie internetowej, gdzie znajdują się aktualne jak również archiwalne numery wydawnictwa. 

Rok 2021 był naznaczony różnymi zjawiskami zakłócającymi normalne funkcjonowanie społeczeństwa. Przez cały okres trwały ograniczenia, o różnym nasileniu, spowodowane pandemią. Uwypukliło to zjawiska, które nie były nam do tej pory znane. Z uwagi na zerwane łańcuchy dostaw surowców i towarów ograniczona została produkcja wielu dóbr. To spowodowało gwałtowny wzrost cen wielu artykułów zarówno przemysłowych, jak i spożywczych. Pojawiło się zjawisko inflacyjne, które pod koniec roku osiągnęło poziom ok. 9 %. Odpowiedzią na wysoką inflację były kolejno po sobie następujące decyzje Rady Polityki Pieniężnej, podwyższające podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. 

Spowolnienie gospodarcze, które następuje w ostatnim czasie, spowodowane skutkami pandemii a obecnie konfliktem zbrojnym oraz podwyżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej mocno odbije się na kondycji finansowej całej gospodarki. Wspólnym wysiłkiem kierownictwa oraz pracowników Banku, dołożymy wszelkich starań, by efektywnie funkcjonować w tej kryzysowej sytuacji, zapewniając sprawną obsługę naszych klientów oraz oczekiwaną rentowność prowadzonej działalności Banku dla Udziałowców - Właścicieli. 

Aktualny rok dla Banku Spółdzielczego w Limanowej to czas szczególny. Jest to okazja, by z okazji 145-lecia, przypomnieć społeczności lokalnej historię Banku oraz osoby z nim związane. Jest to też czas, aby zaprezentować osiągnięcia Banku na polu ekonomicznym. W tym miejscu pragnę zaprosić Państwa do śledzenia komunikatów zapowiadających okolicznościowe imprezy poświęcone naszej rocznicy.

Długoletnia działalność naszego Banku związana była z bardzo różnymi zdarzeniami historycznymi i trudnymi momentami. Nie ominęły nas dwie wojny światowe, kryzysy gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, embarga gospodarcze, pandemia czy teraz obecnie działania wojenne Rosji na terenie Ukrainy. Mam nadzieję, że skoro w poprzednich latach udało się Bankowi wyjść z trudnych sytuacji zwycięsko, to również w bieżącym okresie poradzimy sobie z pojawiającymi się problemami. 

Podsumowując w bieżącym kwartale realizowaliśmy prace związane z zamknięciem rocznym ksiąg rachunkowych Banku za 2021 rok. Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy Kampanię Zebrań Grup Członkowskich, na których wybrano 54 delegatów na Zebranie Przedstawicieli Członków. W dniu 29 marca 2022 r. odbyło się Zebranie Przedstawicieli, na którym dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdań organów statutowych Banku. Podczas Zebrania podzielono nadwyżkę finansową za 2021 rok, wybrano na czteroletnią kadencję Członków Rady Nadzorczej oraz wytyczono kierunki działania na bieżący okres.

W aktualnym numerze Kuriera Finansowego znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów zarówno o charakterze historycznym, jak i edukacyjnym. Prezentujemy w nim ofertę Banku oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w zakresie funkcjonowania Banku. 

Zachęcam do lektury.   


W aktualnym numerze przeczytamy m.in. o:  
  • Ofertach specjalnych i promocjach z okazji 145.urodzin Banku (str.5-8)
  • Innowacjach cyfrowych i ich wpływie na branżę bankową (str. 34-36)
  • Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym i Świadczeniu Żłobkowym (str. 22-24)
  • Historii Banku i ciekawostkach z nią związanych (str. 28- 33)
  • Jak uchronić swoje pieniądze przed cyberoszustwem (str. 18-20)
  • Nowej Radzie Nadzorczej Banku (str. 38)
  • Ryzyku zmienności stóp procentowych (str. 25-27)


Kurier Finansowy jest dostępny zarówno w wersji drukowanej we wszystkich placówkach naszego Banku, jak również w wersji on-line.