Zaloguj się

SKO Zalesie

„Środowisko oszczędzamy, chorej Kasi pomagamy…”


Pod koordynacją szkolnej organizacji SKO, wszyscy uczniowie naszej szkoły zaangażowani są w zbiórkę
plastikowych zakrętek.
Mamy wspólny cel: Pomagamy chorej Kasi, oszczędzamy środowisko.
W I okresie  roku szkolnego 2014/2015
zebraliśmy dla Kasi  106 kg
 zakrętek.
Lubimy pomagać…

Opiekun SKO:

Janina Ziębowicz