Zaloguj się

SKO Dobra

W ramach zajęć „Talelentowisko” przeprowadzono 2 lekcje z klasą IV a ze Szkoły Podstawowej im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej.
Tematy to:
1.    „Mój dom = mała firma. Też trzeba nią zarządzać!”
2.    „Osiągam cele, bo talentów mam wiele”
Podczas których uczniowie:

Opieku SKO: Aneta Kokot