Zaloguj się

SKO Szyk

06.02.2014r. w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  w Szyku odbyły się zajęcia ,,TALENTOWISKO”
pod hasłem  ,,Talenty mamy , talenty mnożymy”.
W zajęciach brali udział członkowie SKO z grupy kl. I-III i IV-VI.
Pod kierunkiem opiekuna SKO Doroty Kapery członkowie SKO w grupie młodszej zrealizowali dwa tematy:
1. ,,Pieniądze mamy bo oszczędzamy”.
2. ,,Cele mamy i oszczędzamy”.
W grupie starszej zrealizowany został temat:
1. ,,Mój dom = moja firma”.

W ramach zajęć uczniowie:
- poznali wartość pieniędzy,
- uczyli się prawidłowo nimi gospodarować,
- odkrywali w sobie talent do oszczędzania,
- bliżej poznali SKO,
- odkrywali swoje uzdolnienia,
- przekonali się, że pieniądze mogą zdobyć własną pracą,
- poznali i zrozumieli pojęcie gospodarstwa domowego,
- uczyli się ekonomii rodziny,
- wiedzą że, należy respektować prawa innych.

Członkowie SKO pracowali z wielkim zapałem i zaangażowaniem. Efektem ich pracy są piękne prace plastyczne oraz wiedza wyniesiona z zajęć.

Opiekun SKO:

Dorota Kapera