Zaloguj się

W dniach od 20 do 24 lutego 2023r. odbyły się coroczne spotkania Grup Członkowskich z Zarządem Banku, podczas których omawiano działalność Banku w roku 2022.

Bezpośrednie spotkania z Zarządem są okazją do rozmowy, zadawania pytań o bieżące sprawy Banku, ale również pozwalają na przedstawienie Zarządowi celów i strategii na kolejne lata. 

W Zebraniu Grupy Członkowskiej z gminy Łukowica uczestniczyła Pani Urszula Nowogórska, Poseł na Sejm RP, która zabrała głos i pogratulowała Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku wyników działalności oraz złożyła wyrazy uznania z okazji Jubileuszu 145-lecia Banku. Podczas przemówienia Pani Urszula Nowogórska odniosła się również do spraw regionu oraz roli jaką odgrywa „Nasz Bank” w życiu mieszkańców.Uczestniczący w Zebraniach wysłuchali Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2022r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Omówiono także realizację wniosków i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli i Zebrań Grup Członkowskich. Podczas dyskusji zgłaszano wnioski i opnie, które zostaną przedstawione na kolejnym Zebraniu Przedstawicieli Członków Banku Spółdzielczego w Limanowej, które się odbędzie 29 marca 2023.