Zaloguj się

Uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku, by pomóc podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom, włączyli się w zbiórkę, pn. Góra Grosza. Akcję trwała od października 2021r do stycznia 2022r.

Szkoła może poszczycić się bardzo chętnym i licznym udziałem uczniów w tak ważnej akcji. Dzieci wspólnymi siłami, poprzez bardzo drobne kwoty łącznie zabrali 236,03 zł (co w rezultacie dało aż 13,5 kg drobnych monet). Klasa, która miała największy udział w akcji, po feriach zostanie słodko nagrodzona.
 

Cel Góry Grosza

Zadaniem Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom w odnalezieniu rodziny, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.
 
Korzyści Z Uczestnictwa Szkoły Lub Przedszkola W Akcji
  • Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.
  • Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.
  • Efekt prestiżowy – możliwość włączenia się w wielką ogólnokrajową inicjatywę na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

Stowarzyszenie udziela wsparcia dzieciom z różnych form pieczy zastępczej. Z każdym rokiem wzrasta liczba dzieci, które skorzystały z ich pomocy. Szczegółowe informacje o tym, komu przyznano dotacje można znaleźć na stronie internetowej www.towarzystwonaszdom.pl


Koordynator szkolny
Karolina Purchała