Zaloguj się

Jak to już stało się tradycją po raz trzynasty uczniowie ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łukowica wzięli udział w XIII Gminnym Konkursie Języka Angielskiego.

W konkursie startowało 41 uczniów z klas IV – VIII. Zadaniem uczestników było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań, innego dla każdej z klas. Test został opracowany przez nauczycieli anglistów ze szkół podstawowych z terenu gminy, zgodnie z ustalonym zakresem materiału. Na rozwiązanie testu wielokrotnego wyboru uczniowie mieli 60 minut.

Nagrodami dla zwycięzców były słuchawki, powerbanki i  puzzle. Ponadto, uczniowie otrzymali również pamiątkowy dyplom.
Serdecznie dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu w Limanowej za ufundowanie nagród w konkursie.  


Ewa Rapacz
Opiekun SKO SP w Łukowicy