Zaloguj się

Bank sponsorem jubileuszowej spartakiady.

6 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Limanowej odbyła się  X jubileuszowa Spartakiada Sportowa dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Imprezę tradycyjnie rozpoczęto od wniesienia znicza i flagi olimpijskiej, a następnie pani dyrektor mgr Kazimiera Zięba powitała wszystkich gości, uczestników, opiekunów i nauczycieli. Ciepłe słowa i podziękowania spłynęły na ręce wszystkich sponsorów, opiekunów dzieci, a także pomysłodawczyni całej imprezy p. mgr Wiesławy Joniec oraz organizatorów p. mgr Bogusława Biedy, p. mgr Magdaleny Czachurskiej- Bieda, p. mgr Sabiny Kuśnierz. 

 Udział w X Spartakiadzie Sportowej wzięli uczniowie z 14 szkół z całego powiatu. Stali bywalcy oraz nowi uczestnicy wystartowali w kilkunastu konkurencjach przygotowanych przez p. Bogusława Biedę. Pomocą wszystkim uczestnikom służyli wolontariusze z ZSS nr 1.

Celem tej imprezy jest zabawa, integracja, popularyzacja sportu i rywalizacja sportowa. Ponad to integracja dzieci z niepełnosprawnością ze środowiskiem rówieśników, uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby dzieci niepełnosprawnych jak również integracja rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Wszyscy uczestnicy za swoją wytrwałość i wolę walki otrzymali dyplomy, medale oraz nagrody. Fantastyczna zabawa nie byłaby możliwa bez pomocy i wsparcia ludzi o wielkich sercach. Należy pamiętać, że: „Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniący dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany, obdarowywany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością…”Jan Paweł II.  I z taką miłością pani mgr Wiesława Joniec podziękowała za 10 lat owocnej współpracy wszystkim sponsorom i przyjaciołom Spartakiady ofiarując im anioła. „Anioł dla anioła”.