Zaloguj się

Program TalentowiSKO rozwija ideę Szkolnych Kas Oszczędności, uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw.

Program uświadamia uczniom, że dzięki oszczędzaniu, wiedzy i pracy możliwa jest realizacja marzeń i życiowych planów.



W tym roku szkolnym dla uczniów wszystkich poziomów szkół w ramach Programu TalentowiSKO organizowane są konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, w których przewidziano atrakcyjne nagrody.



SZKOŁA PODSTAWOWA



Konkurs dla uczniów klas I – VI, pt. „Oszczędzanie w SKO procentuje w Bankach Spółdzielczych”. Uczniowie mają za zadanie m.in. zorganizować ogólnoszkolny konkursu o oszczędzaniu, przeprowadzić zbiórkę pieniędzy lub aukcję na społecznie ważny cel oraz przygotować przedstawienia na temat związany z oszczędzaniem i rozwijaniem talentów.



GIMNAZJUM



Dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz klas VII – VIII szkół podstawowych przygotowano konkurs „Spółdzielnia dobrych serc”, mający na celu pozyskanie funduszy na szczytny cel, wspierający lokalną społeczność. Uczniowie mają za zadanie znaleźć ważny społecznie cel, a potem zorganizować zbiórkę funduszy.



SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA



Konkurs „Inkubator szkolnych biznesów” przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Zadaniem jego uczestników jest opracowanie pomysłu na własny biznes i przygotowanie biznesplanu.



 



Zachęcamy Szkoły, które oszczędzają w SKO pod patronatem naszego Banku, do przystąpienia do konkursów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 października 2017 roku – wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć do najbliższej placówki naszego Banku.



 



Do pobrania:



· Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla szkół podstawowych



· Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla gimnazjów



· Formularz zgłoszeniowy – konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych



+ /uploads/drive/old_files/pdf/zalacznik-oswiadczenie_zgoda_rodzica.pdfzgoda rodzica/opiekuna prawnego



 



Baza materiałów dla szkół dostępna jest na stronie www.talentowisko.pl.



Patronat nad Programem objęły Kuratoria Oświaty z całej Polski, Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Krajowa Rada Spółdzielcza.