Zaloguj się

Wymiana kart debetowych na nowsze, lepiej zabezpieczone.

Zachęcamy wszystkich klientów do wymiany kart płatniczych Visa Classis i Visa Electron na nową kartę z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa!

Nowy produkt jest bezpieczniejszy i ważny aż 3 lata. Saldo dla klienta jest dostępne w trybie on line, a limity na karcie są dużo wyższe niż dotychczas.  
Wymiana kart potrwa do 15.09.2010r.

Dodatkowo trwa promocja związana z obniżeniem opłaty za wydanie nowego typu karty – teraz można uzyskać nową kartę taniej o 50% (w stosunku do Taryfy opłat i prowizji).

 

Obniża się opłatę za wznowienie karty Visa Classic Debetowa, jeżeli jest wydawana w miejsce dotychczas używanej karty Visa Classic i Visa Electron dla klientów, których ważność kart dotychczas używanych kończy się w miesiącach począwszy od października 2010r.  pod warunkiem, iż klient złoży wniosek o wydanie karty Visa Classic Debetowa w terminie do 15 września 2010r.

Zwalnia się z opłaty za zastrzeżenie karty Visa Classic i Visa Electron klientów, którzy dokonują wcześniejszej wymiany karty z dotychczas posiadanej na kartę Visa Classic Debetowa, przy czym zastrzeżenie to musi wiązać się wyłącznie z wyżej wymienionym powodem.