Zaloguj się

5 marca 2020r. w Galerii Sztuki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej odbędzie się wernisaż wystawy prac wykładowców i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, pt. „Spojrzenia”. Zapraszamy.

Wystawa prezentuje prace wykładowców i studentów II roku Edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych sądeckiej PWSZ Nowym Sączu. Na wystawie zobaczyć można prace studentów z zakresu malarstwa i struktur wizualnych, które powstały pod kierunkiem dr hab. Iwony Bugajskiej-Bigos, prof. PWSZ, prace z grafiki powstałe pod kierunkiem prof. Krzysztofa Tomalskiego oraz mgr Agaty Rolki, a także z liternictwa.

Wystawa „Spojrzenia” zawiera różnorodne kreacje artystyczne, bogate pod kątem formalno-treściowym, przedstawiające rozwój artystyczny studentów, coraz odważniejsze rozwiązania ideowe i technologiczne. Na uwagę zasługują także umieszczone na wystawie komentarze studentów, którymi opatrzone są ich tegoroczne cykle malarskie, pokazujące proces myślenia i indywidualny zamiar  artystyczny.

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych istnieje w PWSZ w Nowym Sączu od 2007 roku, obecnie kształci studentów w ramach zajęć specjalizacyjnych: Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią (dając także unikatową możliwość zdobycia przygotowania pedagogicznego). Kształcenie obejmuje liczne zajęcia kierunkowe z zakresu sztuk wizualnych, a także szeroką gamę zajęć związanych z grafiką projektową i fotografią (np. infografika, folk design, komunikacja wizualna, komputerowe programy graficzne, fotografia studyjna, użytkowa, kreacyjna, reportażowa itp.).

Wykładowcy: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ (kurator wystawy), prof. Krzysztof Tomalski, mgr Agata Rolka

Studenci: A. Szczepaniak, Jolanta Migacz, Kamila Judka, B. Gajewska, Joanna Grzesik, Kamila Waśko, Ewa Król, Jowita Żytkowicz, Dominika Krawczyk
 

Bank Spółdzielczy w Limanowej jest jednym z największych sponsorów inicjatyw charytatywnych i społecznych w regionie. Wspiera działalność kulturalną, edukacyjną, sportową czy dotyczącą bezpieczeństwa publicznego.  Angażuje się w inicjatywy i działania na rzecz społeczności lokalnej poprzez przekazywanie darowizn lub inne formy pomocy. Jedną z instytucji, która od lat może liczyć na wsparcie Banku, jest Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, która prócz obowiązków wynikających z samej istoty funkcjonowania, prowadzi szereg innych form działalności związanych z szeroko rozumianym upowszechnianiem kultury wśród lokalnej społeczności.  Cieszymy się, że jako Bank możemy być częścią tych działań.